To unge menn som er kjent fra TV-serien «På fisketur med Bård og Lars» på NRK, tok seg i fjor sommer en fisketur i Maridalsvannet i Oslo. Der fikk de en gjedde og et knippe abbor. For dette ble de bøtelagt til sammen 9 500 kroner. Maridalsvannet er drikkevann for Oslo, og forbudt å fiske i. Saken ble avdekket ved at de to unge mennene selv la ut en videoblogg fra fisket. Saken fikk en rekke oppslag i media, der tjuvfiskerne uttaler seg om motivet for tjuvfisket. De mener at Maridalsvannet er drikkevann, ikke bør være til hinder for at det fiskes der, nå etter at vannet har fått et nytt renseanlegg.