Mannen ble tatt som følge av en ”undercover Environment Agency investigation”. Etterforskningslederen beskriver operasjonen som ”big, bad and nasty”.

Domfelte beskrives av retten som en ”professional polluter”. Det heter også at virksomheten var organisert, profittmotivert og gav ham en fordel overfor lovlydige avfallsbehandlere. Dommeren beskriver domfelte som komplett respektløs overfor alt som kan sees som ubeleiligheter, herunder krav i lovverket.

Les hele saken her