Ved søknadsfristens utløp den 7. juni var det kommet inn hele 56 godt utdannete søkere. Alle hadde minimum mastergrad men også mange søkere hadde doktorgrad. Mange av søkerne hadde høy spisskompetanse og kom direkte fra universitets- og forskningsmiljøene og noen hadde et bredere fagfelt og erfaringsgrunnlag. I stillingen ble Joachim Schjolden ansatt 1. september 2010.