Tekst: Politiførstebetjent Stina I. Gravningen Sjo, Oslo politidistrikt  //  stina.sjo@politiet.no

HummerEn mann dro høsten 2012 ut i en liten plastbåt på Oslofjorden, for å trekke opp to fisketeiner. Han ga utrykk for at han var glad for å se at det var 10 hummer i teinene han trakk fordi det er godt, men så kom politiet…, sa han. Siktede forklarte at han visste det var hummersesong, fordi han hadde sett det i VG, men det var også alt han visste om hummerfiske. Alle som fisker bør hvert år gå inn på Fiskeridirektoratets hjemme­side, og lese de oppdaterte reglene.

Siktede hadde ikke satt seg inn i reglene. Dette resulterte i at han ble anmeldt for en rekke forhold;

  • Helligdagsbestemmelsene, det er forbudt å trekke teiner på helligdager og søndag i Oslofjorden, hvorpå siktede svarte det er bare gud og politiet som vet dette.
  • Minstemålsbestemmelser, det er forbudt å fiske hummer mindre enn 25 cm, syv hummere var under mistemålet.
  • Rognhummer, det er forbudt å fiske hummer som bærer rogn.
  • Manglende fluktåpninger, det skal vær en mist 60 millimeters sirkelrund åpning på hver side av teinen.
  • Ikke godkjent hummerteine, hummer kan bare fiskes med hummerteine.
  • Merking av fiskeredskaper, fiskeredskap liggende i sjøen skal merkes med eiers navn og adresse – redskapen var umerket og snøret til fiskeredskapen var festet under vannlinjen i en stige fra en brygge i Bispevika.

I tillegg ble siktede anmeldt for manglede redningsvest, båtfører- og eier er ansvarlig for at båten er utstyrt med rednings- og flyteutstyr til alle om bord.

Boten på 20 000 kroner er vedtatt.