Besøksadresse Postadresse Fakturaadresse
C.J. Hambros plass 2 C
0164 Oslo (inngang fra atriet)
Organisasjonsnummer: 874 761 532
ØKOKRIM
Pb 8193 Dep.
NO-0034 Oslo
ØKOKRIM, Fakturamottak SI
Pb 223
8601 Mo i Rana

Telefon & E-post

Telefon: 23 29 10 00
Telefaks: 23 29 10 01
E-post: post.okokrim@politiet.no

Tips og spørsmål om bedragerier:
Telefon: 23 29 11 00
E-post: desken.okokrim@politiet.no

Åpningstider

08.00–15.45
(08.00–15.00 mellom 15. mai og 14. september)

Hvem svarer på hva?

  • Desken (telefon: 23 29 11 00 og e-post: desken.okokrim@politiet.no) svarer på generelle spørsmål om bedragerier og tar imot tips fra publikum.
  • Påtaleansvarlig i hver enkelt sak svarer på spørsmål om den aktuelle saken.
  • Teamkonsulenten som har sendt ut vitnestevningen svarer på spørsmål fra vitner.
  • Kommunikasjonsrådgiver Mads Kvernen Kleppe svarer på generelle spørsmål fra media.
  • Teamlederne uttaler seg om sitt teams ansvarsområde.
  • Ledelsen uttaler seg om våre kriminalitetsområder og ØKOKRIM.