Siden Miljøkrim er en del av ØKOKRIM, har redaksjonen samme adresse og telefonnummer

Besøksadresse:
Postadresse:
Fakturaadresse:
C.J. Hambros plass 2 C
0164 Oslo
(inngang fra atrium, 4. etasje)
ØKOKRIM
Postboks 8193 Dep.
0034 Oslo
ØKOKRIM, Miljøkrimredaksjonen
Fakturamottak SI
Postboks 223
8601 Mo i Rana
Telefon: 23 29 10 00 Faks: 23 29 10 01